Omanikujärelvalve, FIDIC lepingu baasil Inseneri teenus
  Projektijuhtimise teenus
  Konsultatsiooni teenus, hankedokumentatsiooni koostamine ja hangete läbiviimine

 

 

 

 

 

 

   
 
Omanikujärelvalve, FIDIC lepingu baasil Inseneri teenus
Prindi
 
 

Vastavalt kehtivale "Ehitusseadusele" §50 Omanikujärelvalvega tegeleva ettevõtja kohustused:
Omanikujärelvalvet tegev ettevõtja on kohustatud kontrollima
1) ehitusprojekti vastavust nõuetele;
2) ehitamise vastavust ehitusprojektile;
3) ehitamise korral nõuetele vastavate ehitustoodete kasutamist;
4) ehitamise tehniliste dokumentide olemasolu;
5) ehitamise tehniliste dokumentide nõuetele vastavust;
6) ehitustööde kvaliteeti;
7) ehitustööde ohutust kolmandate isikute suhtes, ehitise ja ehitusplatsi korrashoidu ning keskkonna saastamise vältimist;
8) tehtud ettekirjutuste täitmist;
9) teostatavate ehitustööde tööde täitmise tähtaegu, teavitades ehitise omanikku, kui teostatavate ehitustööde kvaliteet või tööde täitmise tähtaeg ei vasta kokkulepitule;
10) ehitamise vastavust ehitusprojektile, õigusaktidest ning ehitise omaniku ja ehituettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevatele nõuetele.
Registreering Majanduse Tegevuse Registris: EEO001895, EPE000490

 
 
Web disain